0
تومان
0
تومان

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟

آنچه در این مقاله می‌خوانید

()

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟ یک مدیر موفق و متمایز لازم است از وظایف پنجگانه مدیریت که شامل وظایف عمومی مدیران است، اطلاع داشته باشد. به این ترتیب می تواند با برنامه ریزی صحیح، زمان و انرژی خود را صرف مهمترین وظایف مدیریتی مؤثر در بهبود عملکرد کارکنان و افزایش سوددهی سازمان یا کسب و کار کند. در این مقاله می خوانید وظایف مدیریت چیست و اجرای هر وظیفه چه تاثیری در رسیدن به اهداف و بهبود عملکرد کارکنان دارد…

مدیریت و وظایف مدیریت چیست؟

مدیریت و وظایف مدیریت چیست؟ مدیریت فرایندی است که در آن یک شخص یا گروهی از اشخاص با بر عهده گرفتن وظایف مدیریت، به عنوان هدایت کننده و مسئول یک مجموعه، اقدام به رهبری و تصمیم گیری های اصلی در جهت پیشبرد اهداف سازمان یا کسب و کار می کنند.

اصلی ترین وظایف مدیریت، هدایت است و نباید با کنترل اشتباه گرفته شود. زیرا کنترل کردن فقط می تواند بخشی از وظایف مدیر باشد اما با ماهیت اصلی و عمومی آن تفاوت دارد.

هدایت باید هدفمند باشد؛ یعنی تمامی اقدامات در مسیر رسیدن به هدف مشترک سازمان و رشد و توسعه فعالیت باشد. یک مدیر اثربخش کسی است که میان اهداف و راههای رسیدن به هدف تعادل ایجاد کند.

وظایف مدیریت شامل ارائه و اجرای روش ها و راهکارها، قبول مسئولیت ها و عهده دار بودن نتایج هر تصمیم گیری، درک جایگاه و اهداف سازمان برای طراحی استراتژی های پیشرو است. در واقع وظایف مدیریت شامل درک تا اجرای یک مسئولیت برای رسیدن به هدفی مشخص است.

در ادامه به شرح این وظایف پرداخته ایم، وظایف مدیریت که در دسته عمومی مسئولیت های کلیه مدیران در کسب و کارها و سازمان های بزرگ و کوچک قرار دارد:

  وظایف مدیریت در سازمان چیست؟ (3)

وظایف پنجگانه مدیریت چیست؟

وظایف پنجگانه مدیریت برای شخصی که در راس یک سیستم قرار گرفته و مدیر رده اول یک مجموعه به شمار می رود، شامل موارد زیر است. این وظایف اصلی ترین وظایف هر مدیر در انواع کسب و کار یا سازمان محسوب می شود:

 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. جذب و به‌کارگیری نیروی کار
 4. رهبری
 5. کنترل

** در ادامه به بررسی هر یک از وظایف مدیریت پرداخته ایم و نحوه اجرای هر وظیفه را شرح داده ایم:

1- برنامه ریزی/ وظایف مدیریت

برنامه ریزی به عنوان اصل اول از اصول مدیریت، بخشی از وظایف مدیر به شمار می رود. در حقیقت برنامه ریزی اولین وظیفه مدیریت است که در تمامی مشاغل و کسب و کارها بر عهده مدیر است. نداشتن برنامه ریزی هوشمندانه و هدفمند، همسو با اهداف می تواند منجر به شکست مجموعه شود. در مقابل، برنامه ریزی صحیح موجب رشد و اتقاء گروه در رسیدن به هدف مشترک خواهد شد.

2- سازماندهی / وظایف مدیریت 

دومین وظیفه از وظایف مدیریت، سازماندهی است. در اجرای اصول پنجگانه مدیریت، لازم است به بحث سازماندهی توجه ویژه داشت. زیرا می تواند هدف های خرد شده سازمان را به وظایف قابل تقسیم میان کارکنان تبدیل کند.

از وظایف مدیریت برای سازماندهی، ایجاد چارت سازمانی است. این هرم سازمانی شامل نموداری از مدیران رده بالا، مدیران رده میانی، سرپرستان و کارکنان می باشد. هر زیر گروه نیز به وسیله مدیر بالاسری هدایت و رهبری می شود و همگی همسو با هم در جهت رسیدن به هدف سازمان تلاش می کنند.

3- جذب و به‌کارگیری نیروی کار / وظایف مدیریت

انتخاب و به‌کارگیری نیروی کار مناسب و توانمند در سمت های مختلف شغلی از وظایف مدیریت است. جذب و به کارگیری نیروی کار به معنی استخدام و واگذاری مسئولیت با توجه به توانایی هر فرد است. در سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ، مسئولیت استخدام و به‌کارگیری کارکنان به عهده مدیر منابع انسانی می باشد.

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟ (3)

4- هدایت و رهبری/ وظایف مدیریت 

هدایت و رهبری، از توانمندی های یک مدیر موفق و از جمله وظایف مدیریت محسوب می شود. یک مدیر شایسته قادر است با به کارگیری استراتژی های صحیح کاری در ایجاد میل و انگیزه کار، زمینه ساز بهبود عملکرد کارکنان شود. این انگیزه بخشی از وظایف مدیریت است که به صورت پلکانی در تمام سطوح مدیریت تا کارکنان ادامه پیدا می کند.

به طور مثال، در سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ، مدیر عامل یا هیئت مدیره، با هدایت و رهبری مدیران میانی (مدیر منابع انسانی، مدیر مالی و …) برای ایجاد انگیزه در بهبود عملکرد تلاش می کنند. مدیران بخش میانی نیز برای هدایت، رهبری و ایجاد انگیزه در زیردستان خود تلاش خواهند کرد.

البته در کسب و کارهای کوچک، از وظایف مدیریت است که به طور مستقیم با کارکنان در ارتباط بوده و به هدایت و رهبری تیم و ایجاد انگیزه های لازم برای رشد و پیشرفت بپردازد.

5- کنترل / وظایف مدیریت

آخرین وظیفه از وظایف مدیریت در مجموعه وظایف پنجگانه مدیریت، کنترل است. اگر مدیر تمام وظایف فوق را به خوبی انجام دهد ولی آنها را کنترل نکند، تضمینی برای اجرای صحیح کارها توسط کارکنان وجود ندارد.

از مزیت های کنترل این است که مدیر از تغییرات موجود درون سازمان یا کسب و کار، مطلع می شود و می تواند اثرات هر استراتژی را بر بهبود عملکرد کارکنان بررسی کرده و در صورت لزوم، تغییراتی در روند انجام کارها ایجاد کند. در نهایت این کنترل، مؤثر در بهبود عملکرد کارکنان، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و در نتیجه افزایش درآمد کسب و کار یا رسیدن به اهداف سازمانی می شود.

کنترل در کسب و کارها و سازمان ها شامل سه مرحله زیر است:

 1. کنترل قبل از انجام کار
 2. کنترل حین کار
 3. کنترل پایان کار

سایر وظایف مدیریت چیست؟

سایر وظایف مدیریت شامل قبول مسئولیت در بخش های مختلف برای ایجاد هماهنگی و هدایت برای رسیدن به اهداف است؛ این وظایف شامل موارد زیر باشد:

 1. بودجه بندی
 2. گزارش گیری
 3. تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی ها
 4. تعریف ارتباطات میان بخش های مختلف سازمان یا کسب و کار
 5. ایجاد نگرش کار تیمی
 6. ایجاد روحیه همکاری در میان اعضای گروه
 7. تعامل  و صراحت بیان برای برقراری ارتباط با کارکنان
 8. برنامه ریزی برای آموزش
 9. ارتقاء و پیشرفت سازمان با ترتیب نیروی متخصص
 10. و …

 جمع‌بندی وظایف مدیریت

اجرای وظایف مدیریت به گونه ای صحیح و برنامه ریزی شده می تواند هر کسب و کار و سازمانی را به موفقیت برساند. مهم نیست سرمایه و وضعیت فعلی اقتصادی کسب و کار شما در چه سطحی است؛ یک مدیریت صحیح و آگاهانه می تواند موجب موفقیت یک کسب و کار یا سازمان شود.

اگر چه نمی توان برای اجرای وظایف پنجگانه مدیریت که نقش حیاتی در رشد و پیشرفت دارند، صرفا به مطالعه لیست وظایف اکتفا کرد؛ اما می توان در این راستا اقداماتی انجام داد.

 زیرا در مسیر اجرای وظایف مدیریتی نیاز به علم و آگاهی کافی برای انتخاب استراتژی های مؤثر وجود دارد. تقویت مهارت مدیریتی و اجرای صحیح وظایف مدیریت، از طریق یادگیری و تمرین امکان‌پذیر است.

کلیه مدیران کسب و کارهای مختلف و سازمان های بزرگ و کوچک می توانند برای تقویت مهارت مدیریت و یادگیری استراتژی های اختصاصی در شغل خود برای اجار وظایف مدیریت، از دوره MBA استفاده کنند.

دوره MBA با سرفصل های مرتبط با مهارت های مدیریتی مناسب برای تمامی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی است. برای شرکت در دوره MBA نیاز به شرکت در آزمون ورودی ندارید.

بلکه می توانید از طریق ثبت نام دوره MBA موسسه ثروت آفرینان، مهارت های عملی مدیریت را کسب کرده و در صورت تمایل برای دریافت مدرک معتبر MBA، در آزمون پایان دوره شرکت نمایید.

پیشنهاد می کنیم برای استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه زمان و نحوه ثبت نام دوره MBA با کارشناسان موسسه ثروت آفرینان تماس حاصل فرمایید. در هر شهر و استان که هستید می تواند از این دوره بهره‌مند شوید. امکان شرکت در کلاس های حضوری و آنلاین برای کلیه متقاضیان در سراسر کشور فراهم می باشد.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره جامع کوچینگ سوئیسی