دسته بندی: MBA

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟
MBA

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟

وظایف مدیریت در سازمان چیست؟ یک مدیر موفق و متمایز لازم است از وظایف پنجگانه مدیریت که شامل وظایف عمومی مدیران است، اطلاع داشته باشد.

اصول اولیه مدیریت منابع انسانی (5)-min
MBA

اصول مدیریت منابع انسانی چیست؟

استفاده از اصول مدیریت منابع انسانی، می تواند در بهبود محیط کار و افزایش بهره وری نیروی انسانی نقش موثری داشته باشد. به همین منظور

MBA

مدیریت بازرگانی چیست؟

مدیریت بازرگانی از جایگاه ویژه ای در بازار کار برخوردار است به همین دلیل در این مبحث به بررسی بازار کار مدیریت بازرگانی در ایران

چرا MBA ثروت آفرینان؟
MBA

چرا MBA ثروت آفرینان؟

ما در این قسمت از این  ثروت آفرینان قصد داریم تا در خصوص این مسئله صحبت کنیم که چرا MBA ثروت آفرینان؟ چه دلیلی وجود

شرایط شرکت در دوره mba چیست؟

در این مقاله از شرایط شرکت در دوره mba یا همان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (مدیریت بازرگانی) مطلع می شوید. گرایش های مختلف