دوره‌ها

هوش کلامی

تکنیک های متقاعدسازی با مهره مار

نوابغ فروش

چجوری جیب مشتری را بزنید

مدیریت زمان و انرژی

یادگیری مهارت برنامه ریزی

استراتژی پیشرو

بازار رو رصد و پیش بینی کنید

هوش مالی

ایجاد ثروت با منابع دیگران

ثروت آفرینی فراآگاه

رهایی از عادت ها با نقشه تغییر

اصول و فنون مذاکره

کلک کم رویی رو بکن

شم اقتصادی

ثروت آفرین باشید نه فقرآفرین

گنجینه ها

کتاب‌ها

ghalabe

کتاب غلبه بر ورشکستگی

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

chaleshgaran

کتاب چالشگران

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

raghs-oghabha

کتاب رقص عقاب ها

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

pakeij

پکیج استثنائی

قیمت: ۹۹۰۰۰ تومان

مقالات