0
تومان
0
تومان

نقشه راه دوره های ثروت آفرینان

نقشه راه یادگیری سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در لغت به فعالیتی گفته می‌شود که با پول سنجیده می‌شود. اما انواع مختلفی دارد. در سرمایه‌گذاری مالی، نوعی از خرید با پول انجام می‌شود. فعالیت‌هایی که انجام می‌شود تا انتظار شما را برای کسب سود برآورده کند؛ اختصاص سرمایه نام دارد.

سرفصل:

  • دوره هوش مالی
  • دوره شم اقتصادی
  • دوره ثروت آفرینی فراآگاه

نقشه راه یادگیری مذاکره

مذاکره ( Negotiation) ، گفتگویی میان دو یا چند فرد، یا گروه است که با هدف رسیدن به درکی مشترک، یا رسیدن به منفعتی که در نتیجه آن گفتگو حاصل می‌شود، تا رسیدن به نتیجه‌ای رضایت‌بخش برای منفعت تمامی افراد یا گروه‌های درگیر در فرآیند مذاکره، انجام می‌شود.

سرفصل:

  • دوره اصول و فنون مذاکره
  • دوره هوش کلامی
  • دوره نوابغ فروش ایرانی
  • دوره سخنوری و فن‌بیان