0
تومان
0
تومان

لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

آنچه در این مقاله می‌خوانید

()

در این مبحث به معرفی رشته مدیریت بازرگانی و لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی پرداخته ایم. در این مقاله لیست دروس مدیریت بازرگانی به دو صورت زیر ارائه شده است:

حالت اول بر اساس دسته بندی نوع واحدهای عمومی تخصصی و… و حالت دوم براساس دسته بندی ترمی می باشد. علاوه براین سرفصل‌های آموزشی را شرح داده ایم و به معرفی دانشگاه های دارای رشته مدیریت بازرگانی پرداخته ایم.

معرفی رشته مدیریت بازرگانی 

رشته مدیریت بازرگانی از رشته های گروه علوم انسانی است که در دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور ارائه می شود. این رشته شامل مباحث کاربردی در بازار کار واقعی است، به همین دلیل از جمله رشته های پرطرفدار دانشگاهی محسوب می شود.

طول مدت تحصیل در این رشته، 8 ترم است. اگر در ترم های تابستانی شرکت کنید یا با کسب معدل بالا شرایط اخذ تعداد واحدهای بیشتر در هر ترم را داشته باشید، این مدت می تواند کوتاه تر باشد.

پذیرش در رشته مدیریت بازرگانی از طریق ثبت نام با کنکور و بدون کنکور امکانپذیر است. دروس این رشته شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری هستند.

سر فصل دروس مدیریت بازرگانی و تعداد واحدها

لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی و تعداد واحدهای کلی مربوط به هر سرفصل این رشته به شرح زیر است:

  • تعداد کل واحدهای درسی: 133 واحد
  • دروس عمومی : 20 واحد
  • دروس پایه 41: واحد
  • دروس اصلی :30 واحد
  • دروس تخصصی: 36 واحد
  • دروس اختیاری: 6 واحد

** منبع سرفصل های ارائه شده در این مقاله، سایت وزارت علوم است؛ احتمال تغییرات جزئی در سرفصل های رشته مدیریت بازرگانی وجود دارد.

لیست دروس پایه مدیریت بازرگانی (41 واحد)

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اصول حسابداری 1 و 2 6 ریاضیات و کاربر آن در مدیریت 1 و2 6
اقتصاد خرد 3 اقتصاد کلان 3
روانشناسی کار 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 6
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 3
روش تحقیق در مدیریت 3 حقوق اساسی 2
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 3

لیست دروس اصلی مدیریت بازرگانی (30 واحد)

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبانی سازمان و مدیریت 3 مدیریت رفتار سازمانی 3
مدیریت منابع انسانی 3 مدیریت مالی 1 3
تحقیق در عملیات 1 و 2 6 مدیریت تولید 3
حسابداری صنعتی 1 3 بازاریابی و مدیریت بازار 3
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 3

لیست دروس تخصصی مدیریت بازرگانی (36 واحد)

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مدیریت استراتژیک 3 حقوق بازرگانی 3
حسابرسی 1 3 سازمان های پولی و مالی بین المللی 3
بازرگانی بین المللی 3 زبان تخصصی 1 و 2 2
زبان تخصصی 3و4 2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 3
مدیریت مالی 2 3 بازاریابی بین المللی 2
پول و ارز و بانکداری 3 سیاست پولی و مالی 3
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 3

دروس اختیاری مدیریت بازرگانی (6 واحد )

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
حقوق بازرگانی بین المللی 3 تحقیقات بازاریابی 2
روابط صنعتی 3 سمینار در مسائل مالی 2
سمینار در مسائل بازاریابی 2 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 3

لیست دروس هشت ترمه کارشناسی مدیریت بازرگانی

در این قسمت لیست دروس هشت ترمه کارشناسی مدیریت بازرگانی را مشاهده می کنید. به طور استاندارد و معمول ترتیب اخذ واحد در رشته مدیریت بازرگانی به شرح جدول های زیر است.

اگر دانشجویان بر اساس جدول دروس هشت ترمه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی انتخاب واحد انجام دهند، می توانند راحت تر فارغ‌التحصیل شوند. زیرا ترتیب چیدمان درس ها ترمی در لیست مذکور با توجه به پیش نیازهای مطالعه هر درس بوده و در هر ترم به طور نرمال دروس عمومی، تخصصی و … ارائه شده است.

ترم اول و دوم رشته مدیریت بازرگانی
لیست دروس ترم اول و دوم رشته مدیریت بازرگانی
ترم سوم و چهارم رشته مدیریت بازرگانی
لیست دروس ترم سوم و چهارم رشته مدیریت بازرگانی
ترم پنجم و ششم رشته مدیریت بازرگانی
لیست دروس ترم پنجم و ششم رشته مدیریت بازرگانی
ترم هفتم و اختیاری رشته مدیریت بازرگانی
لیست دروس ترم هفتم و اختیاری رشته مدیریت بازرگانی

لیست دانشگاه های دارای رشته مدیریت بازرگانی

لیست دانشگاه های دولتی دارای پذیرش دانشجو در رشته مدیریت بازرگانی به غیر از موسسات غیر انتفاعی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد، بر اساس دفترچه کنکور به شرح زیر است:

دانشگاه ارومیه دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا
دانشگاه بجنورد دانشگاه تهران دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه دخترانه حضرت معصومه دانشگاه زنجان دانشگاه سمنان
دانشگاه شاهد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید چمران دانشگاه شیراز دانشگاه کاشان
دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه قم
دانشگاه کردستان دانشگاه گیلان دانشگاه لرستان
دانشگاه مازندران دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه هرمزگان
دانشگاه یزد دانشگاه ایلام دانشگاه رازی
دانشگاه ارومیه (نیمه حضوری) دانشگاه گنبد دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا
دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل دانشگاه غیرانتفاعی چابهار دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

توجه:

** اغلب واحدهای دانشگاهی پیام نور و دانشگاه آزاد در استان های مختلف کشور، ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی هستند. لیست این دانشگاه ها هر سال در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری و دفترچه ثبت نام بدون کنکور سراسری اعلام می شود.

معرفی دروس رشته مدیریت بازرگانی 

لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ،شامل موارد زیر است:

زبان تخصصی ، روانشناسی‌ کار، پول‌ و ارز بانکداری‌، سیاست‌ پولی‌ و مالی‌، سمینار در مسایل‌ بازاریابی‌، بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ توزیع‌، حقوق‌ بازرگانی‌ بین‌الملل، تحقیقات‌ بازاریابی‌، روابط‌ صنعتی‌، سمینار در مسایل‌ مالی‌، حسابداری‌ صنعتی‌، بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌، سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌ المللی‌، بازرگانی‌ بین‌ المللی‌، بازاریابی‌ بین‌الملل، مدیریت‌ استراتژیک‌، حقوق‌ بازرگانی‌، حسابرسی‌، مدیریت‌ تولید، مدیریت‌ مالی‌، توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌

در دروسی نظیر مدیریت‌ استراتژیک، به بررسی محیطی تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل پرداخته شده است. هدف آن آشنایی دانشجو با متغیرهای استراتژیک در سازمان ها و نحوه سیاستگذاری ها می باشد.علاوه براین به ارائه راهکارهایی برای تعیین هدف، برنامه ریزی و تصمیم گیری های استراتژیک در سطح مدیریت سازمان های صنعتی می پردازد.

در درس حقوق، نیز هدف، آشنا کردن دانشجویان با روابط بازرگانی و مسئولیت های ناشی از اعمال تجاری است. همچنین به شرح تکالیف و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد.

در دروس حسابداری و حسابرسی، که از مباحث درسی رشته مدیریت بازرگانی،هستند به تنظیم حساب ها و بررسی مستقل اسناد و مدارک در دفاتر حسابداری پرداخته می شود. همچنین در مورد مطلوب بودن و قابل اعتماد بودن گزارش های مالی، به بررسی مفاهیم و قوانین می پردازد.

از مهمترین دروس رشته مدیریت بازرگانی دروس زبان انگلیسی و حسابداری است و برای موفقیت در رشته مدیریت بازرگانی، دانشجویان نیاز دارند، روی این دروس تمرکز بیشتری بگذارند.

مهارت های لازم برای اشتغال در رشته مدیریت بازرگانی

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی می توانند برای کسب مهارت های لازم برای اشتغال در رشته مدیریت بازرگانی و آمادگی ورود به بازار کار این رشته، از دوره های مهارتی آموزش آزاد MBA استفاده کنند.

این دوره ها نظیر دوره MBA مدیریت کسب و کار که توسط موسسه ثروت آفرینان برگزار می شود، مجموعه ای از آموزش ها حول محور مدیریت کسب و کار و مدیریت بازرگانی هستند.

سرفصل های دوره مدیریت کسب و کار در موسسه ثروت آفرینان به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی کمک می کند تا با یادگیری تکنیک های کسب و کار موفق، وارد بازار کار شده و کسب درآمد کنند.

اگر می خواهید در شغل های مدیریتی فعالیت کنید و یا علاقمند به ایجاد کسب و کار جدید به عنوان یک کارآفرین هستید؛ یا هم اکنون دارای کسب و کار هستید و قصد دارید درآمد خود را با کمک این رشته افزایش دهید، پیشنهاد می کنیم برای مشاوره رایگان ثبت نام دوره مدیریت کسب و کار با کارشناسان موسسه ثروت آفرینان تماس بگیرید.

کارشناسان این موسسه، راهنمای شما در زمینه زمان ثبت نام دوره، سرفصل های آموزشی دوره مدیریت کسب و کار برای رشته بازرگانی و بازار کار این رشته هستند.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره جامع کوچینگ سوئیسی