شروع کن، معجزه کن دوره 70 اجرا شد


شروع کن، معجزه کن تمام شد
موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس برگزار کرد. این موسسه سمینار «شروع کن، معجزه کن» را با محور آموزش کارآفرینی به مرحله اجرا گذاشت.
این سمینار که دوره هفتاد خود را سپری کرد به صورت ویژه برای علاقه مندان به این مبحث آموزشی پرداخت. هفتم وهشتم تیرماه زمان برگزاری بود که برای این سمینار دو روزه در نظر گرفته شده بود.
در این سمینار به تدریس عنوان هایی مانند مهندسی معکوس، سناریو مرگ، تغییر نگرش و دیدگاه، هدف، تعریف آرزو، رویا و هدف، هدف گذاری، برنامه ریزی و … پرداخته شد. اینها تیترهای اصلی انتخاب شده برای این دوره بوده است. شروع کن، معجزه کن تمام شد
موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس برگزار کرد. این موسسه سمینار «شروع کن، معجزه کن» را با محور آموزش کارآفرینی به مرحله اجرا گذاشت.
این سمینار که دوره هفتاد خود را سپری کرد به صورت ویژه برای علاقه مندان به این مبحث آموزشی پرداخت. هفتم وهشتم تیرماه زمان برگزاری بود که برای این سمینار دو روزه در نظر گرفته شده بود.
در این سمینار به تدریس عنوان هایی مانند مهندسی معکوس، سناریو مرگ، تغییر نگرش و دیدگاه، هدف، تعریف آرزو، رویا و هدف، هدف گذاری، برنامه ریزی و … پرداخته شد. اینها تیترهای اصلی انتخاب شده برای این دوره بوده است.

مهندسی معکوسی که در اینجا به آن پرداخته می شود به این منظور است که شما در ده سال آینده به کدام هدف خود رسیده اید. برای رسیدن به این هدف باید چه قدم های کوچکی را بردارید که به آن هدف اصلی خود در زمان مد نظربرسید.
در مبحث سناریوی مرگ به این مساله پرداخته می شود که دوست دارید در زمان نبودن از شما به چه اسم و عنوانی یاد شود.
سمینار شروع کن، معجزه کن پنج شنبه و جمعه این هفته در محل دفتر موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان برگزار شد. این سمینار در ۱۲ ماه سال چهار مرتبه تدریس می شود.

مهندسی معکوسی که در اینجا به آن پرداخته می شود به این منظور است که شما در ده سال آینده به کدام هدف خود رسیده اید. برای رسیدن به این هدف باید چه قدم های کوچکی را بردارید که به آن هدف اصلی خود در زمان مد نظربرسید.
در مبحث سناریوی مرگ به این مساله پرداخته می شود که دوست دارید در زمان نبودن از شما به چه اسم و عنوانی یاد شود.
سمینار شروع کن، معجزه کن پنج شنبه و جمعه این هفته در محل دفتر موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان برگزار شد. این سمینار در ۱۲ ماه سال چهار مرتبه تدریس می شود.

سمینار سلاطین کسب و کار 1396.11.2 ، محمد مهدی فنایی
خواندن مقاله

Uncategorized

اصول تحولشروع کن معجزه کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *