دانلود نرم افزار

اپلیکیشن مورد نیاز

در این دوره اپلیکیشن مورد نیاز برای ساختن ویدیو و تمرینات این دوره Viva Viseo می‌باشد که می‌توانید از لینک‌های زیر دانلود کنید.

ویدیو نمونه و آهنگ مورد نیاز: