حراج!

کتاب صوتی غلبه بر ورشکستگی

تومان

کتاب صوتی غلبه بر ورشکستگی

کتاب غلبه بر ورشکستی از گنجینه های 27 سال سابقه جناب دکتر مظاهری هست که برای حمایت از مشاغل در حال ورشکستگی تهیه شده. گری همل در انسیتو کسب و کار لندن اثبات کرده چیزی که عاقبت مالی ما رو میسازه، استعداد، موقعیت و … نیست. بلکه انتخابهای ماست. ورشکستگی و بحران هم بخشی از زندگی کاری ما در عصر کارآفرینی است. اما مهم واکنش افراد برای غلبه بر این دوران و یا روشهای پیشگیری از آن است.
  • عوامل ورشکستگی و بحران مالی ناشی از کجاست؟
  • در ورشکستگی چه کارهایی را باید انجام داد و چه کارهایی را نباید؟
  • بهترین راهکار خروج از ورشکستگی و بحران مالی
  • بررسی الگوهای موفقیت در گذر از بحران ورشکستگی
فایل کتاب صوتی غلبه بر ورشکستگی به صورت آنلاین گوش کنید!