راهبرد
نویسندگان : جری پوراس ، جیمز کالینز ، مایکل پورتر
انتشارات آموخته
ارسال سریع

40,000 تومان

فروش محصول متوقف شده است

تعداد فروش 0
تعداد دیدگاه 0
تعداد بازدید 121