0
تومان
0
تومان

زنگ خطر ها رو در رفتار طرف مذاکرت چک کن

آنچه در این مقاله می‌خوانید

()

رفتار مذاکره

تن گفتار (Body Language) مناسب

اهمیت زبان بدن ، در مذاکرات حرفه ای را نمی توان نادیده گرفت

ارتباط رفتاری بر ارتباط گفتاری تقدم دارد.

پنج C در زبان بدن وجود دارد: Context و Culture و Congruence و Clusters و Consistency

  • نوک پاهـا در جهت مخالـف شماست یا به سمت درب خـروجی است
  • تمـاس چشمـی محدود
  • تکان دادن سریع سـر به جهـت تائیـــد
  • لمس کردن و مالیدن پشـت گـردن
  • نگـاه کردن به سقـف وآسمـان

 

حرکت چشم

دید رس

در یک گـروه، مـعمـولا فـردی کـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد. هنگامی که شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته قطعا شما را در موضع قدرت قرار میدهد.

چشم مالی

زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهـد نـشـانـگر فریب و نیرنگ می باشد. از آنجایی که فرد میـخواهد تماس دیداری را قطع کند بهانه ای بدست می آورد که به این طرف و آن طرف نگاه کند. ایـن حـرکت غیر ارادی یـک افــشـاگر حسابی است که فرد دارد دروغ می گوید.

چشمان کاملا بسته

هرگاه چشمان یک فرد برای لحظه ای طولانی تـر از چـشم بر هم زدن متعارف بسته و ابروها نیز برخاسته شود پیـام چنـیـن اسـت: “بـه حرف زدن خود خاتمه بده.”

چشم بالا انداختن

این نشانه غضب و عصبانیت است.

این ور و اونور نگاه کردن

این ژستی خـجـالت گـونه و عشوه گرانه است. فرد جسورانه خیره میشود در حالیکه سرش را پایین انداخته و به سمت مخالف کج میکند. اشـاره بـر کمرویی بی باکانه دارد.

دید زدن طولانی

این بی تردید یک نشانه گرایش جنسی است. شخصی که تماس چشمی برقرار می کند، چشم برگردانده، سپس مجددا به چ شمان شما نگاه می کند میـگویـد: “مایلم با شما بیشتر آشنا شوم”

خیره شدن

این نشانه خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدید آمیز است.

برانداز:هنگامی که آقایی نگاهش را به سر تا پای یک خانم میاندازد به او می فهماند که به اندام فیزیکی وی علاقه مند است.

چشمک

چشمک یک علامت غـرض آلود است. نـشانـگر آن اسـت کـه رمز و رازی میـان فردی که چشمک میزند و فردی که به او چشمک زده می شود برقرار است.

ابرو بالا انداختن

در میان یک اتاق شلوغ، مفهوم آن کاملا واضح و روشن است: مایلم با شما ملاقات کنم.

بالا انداختن یک ابرو

زمانی که یک ابرو بالا انداخته میشود در حالی که ابرو دیگر پایین باقی میماند مفهومش این است: حرف شما را باور نمیکنم.

ابروهای گره خورده

زمانی که هر دو ابرو به سمت همدیگر کشیده میشود باعث پدید آمدن شیار بین آن دو می شـود که دلالت بر اضطـراب، درد، تـرس و یـا آمـیـزه ای از ایــن هیجانات دارد.

حرکت لبها

خنده الکی

این نیشخند کنترل شده تا چشمها گسترش نمی یابد.

پوز خند

گوشه لبها را مانند پوزخند به عقب برده و دندانها را نمایان میگرداند.

لبخند باز

دندانهای بالا نمایان شده و بـا شخص مقابل گفتگومی فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.

خنده بسته

این لبخند تنها برای ادای احترام و ادب و نزاکت است.

لب ور چیدن

هرگاه فردی لبهایش را در هم کشید به مفهوم آن است که طرف مقابلش را جذاب و دلربا یافته.

لبهای سفت شده

دال برتنش و عدم پذیرش است.

لب جویدن

وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تکان میدهد نشانگر خشم فرد است.

لب و انگشت اشاره

هرگاه انگشت اشاره بطور عمودی برای لحظه ای به طرف بالا آید میگوید: ساکت باش.

خمیازه

خواب آلودگی تنها علت خمیازه نمی باشد بلکه “خمیازه اجتماعی” نیز وجود دارد. هنگامیکه مردد هستید چه کاری میخواهید انجام دهید خمیازه روشی است برای خریدن زمان

حرکت پا ها

راه رفتن با اعتماد بنفس

نگاه رو به جلو ، سر و چانه را بالا، با قامت و شانه های راست، همراه با نفس عمیق ،

مچ رو مچ گذاشتن

در مواقع بسیاری بروز می کند. مثلا”‏در جلسات دوستانه یا رسمی که شخص تحت فشار روانی ؛ تنش یا استرس قرار گرفته است.

پا به پا شدن

نوک پاهـا در جهت مخالـف یا به سمت درب خـروجی جا به جاشود نشان از فرار از مذاکره است.

 

حرکت دست ها

دست دادن پیروزمندانه

باقدرت، کامل و محکم دست بدهید. اگر قوی و محکم دست بدهید، به چشم طرف مقابلِ مذاکره، پذیرفتنی‌تر خواهید آمد و او به خرید محصول یا خدمات‌تان بیشتر راغب خواهد شد. دست‌تان را به‌منظور دست‌دادن جلو ببرید و درحالی‌که مستقیما به چشم‌ طرف مقابل نگاه می‌کنید.

دست دادن شُل و بی‌دقت

کسانی که نصفه‌نیمه فقط با انگشتان‌شان دست می‌دهند، تأثیر شخصیتی منفی از خود برجای می‌گذارند.

حرکت دستها

معمولا اشخاص مذاکره دارای فیزیک چاق یا لاغر هستند که معمولا ما شاهد حرکت تند و و با فاصله ی دستها در افراد لاغر و حرکات ریز و نزدیک دستها به بدن در افراد چاق هستیم که این خود می تواند به جهت پوشش کاستی ها در حجم اشغالی توسط طرفین مذاکره صورت گیرد و تقلایی است برای کامل بودن فیزیکی

دست به سینه

دست‌به‌سینه نشستن یعنی در وضعیتی قرار دارد که ذهنش بسته است. دست‌به‌سینه نشستن یکی از روش‌های غیرکلامیِ ناخودآگاه جهت مسدودنمودن اطلاعات ورودی است.

دستان رها

وقتی طرف مقابل دستانش را از هم باز می‌کند، ذهنش نیز باز می‌شود.

دست زیر چانه

این علامتی از زبان رفتار است که در هنگام تصمیم گیری بکار می رود. بعضی مردها با سبیل یا ریش خود بازی کنند که همگی دلیل بر تعمق و ارزیابی است. در بازی شطرنج نیز افرادی که قرار است حرکت بعدی را انجام دهند در بسیاری از موارد چنین اشاره ایی را از خود نشان می دهند که پس از تصمیم گیری متوقف می شود .

برداشتن عینک

برداشتن آهسته عینک جهت تمیز کردن آن در شرایطی که نیازی به این عمل نیست اشاره تعویقی است, این عمل در طی یک مذاکره ممکن است چندین بار انجام بگیرد. در چنین حالتی شخص می خواهد با طفره رفتن از پاسخ یک سؤال یا ایجاد تاخیر در پاسخ مطالبی را در ذهن خود بررسی کرده وموقعیت خود را مرور نماید.

خاراندن بینی

این علامت رفتاری ویا مالیدن با انگشت اشاره نشانه شک وتردید در مورد مطالب گفته شده در یک گفتگـــو یا مذاکره میباشد؛ به ویژه اگر این اشاره همراه با متمایل شدن شخص به انتهای صندلی باشد. اما مراقب باشید که این اشاره را با کسی که بینی خود را‎ می خاراند اشتباه نکنید. اشاره دیگری در این زمینه مالیدن پشت گوش یا کنـار آن است که حاکی از شک وتردید در ارائه یک پاسخ یا سبک وسنگین کردن آن است..

ضرب گرفته رو میز

کسی که با ریتمی یکنواخـت وکسل کننده به روی میز ضرب میزند می خواهد احساس بی قراری خود را بیان کند.اشارات مشابه دیگـر می تواند این با شد که فرد مرتباٌ‌ دکمه خودکار خود را بالا وپایین می زند ویا باپاشنه پا به زمین ضربه میزنـد. پیام مستقیم این اشارات برای شما این است که باید دریابید که حرفهایتان کسل کننده یا بی روح است ویا اینکه برای طرف مقابل تازگـی نــــدارد.

پوشاندن صورت

زمانی که دست بر روی صورت می آید مـفـهومش چنین است: شوکه شده ام. این ژست بین فرد و موقعیت مزاحم و مـتـجاوز فاصله می اندازد.

طرز نشستن

طرز نشستن درست

مستقیم رو به طرف مذاکره ،ا گر صاف و کمی متمایل به جلو بنشینید و به اطراف‌تان آگاه باشید، طرف مقابل را به روند مذاکره علاقه‌مندتر خواهید کرد. به‌این‌ترتیب با دقتی مضاعف به صحبت‌های‌تان گوش می‌کند و اصطلاحاً خیلی بیشتر در مذاکره مایه می‌گذارد. درواقع، طرف مقابل در ضمیر ناخودآگاه خود تصور خواهد کرد که گفته‌های شما بااهمیت و درخور توجه است. صاف بنشینید و اندکی بدن‌تان را به‌سمت جلو متمایل کنید. در طول مذاکره باید از لحاظ جسمی و روحی کاملا حواس‌جمع باشید، درست مثل دونده‌ای که پشت خط شروع منتظر شنیدن صدای شلیک آغاز مسابقه است.

طرز نشستن نادرست

هرگز نباید به پشتی صندلی لَم بدهید، زیرا این طرز نشستن نشانه‌ی بی‌خیالی است و به طرف مقابل القا می‌کند که اهمیت خاصی برای هدف مذاکره قائل نیستید.

در مقاله بعدی در مورد اعجاز تن گفتار (Body Language) در مذاکره همراه ما باشید.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره جامع کوچینگ سوئیسی