مهر ۱۳۹۶

۲۵ عادت برتری که باید در زندگی خود به کار ببرید

اگر شما متعهد به شادی و موفقیت هستید، در برنامه معمولی روزانه خود این کارها را انجام دهید. ما انسان هایی عادتی هستیم. هرفکری که می کنیم، هر چه می گوییم و هر کاری که انجام می دهیم حاصل عادت های عمیقی است که طی سالیان سال با تکرار آن عادت ها در ذهن ما شکل گرفته است. این عادت ها که بسیار به یکدیگر شبیه هستند، می تواند هم ما را به جلو سوق دهد و هم می تواند مانع پیشرفت ما در زندگی شود. ... ادامه مطلب

موفقیت؛پنج روش قدرتمند برای اینکه بهترین خود باشید.

بزرگترین مانع هایی که هر کارآفرین با آن روبرو می شود، مانع های درونی هستند.شما می دانید که مستعد بهترین چیزها هستید. می دانید که در صورتی که در شرایط مناسب باشید می توانید به خوبی پیش روید. شما به خودتان و کاری که می توانید انجام دهید اعتماد دارید. ... ادامه مطلب