مهمترین عامل فقر و ثروت شما

الگوهای شما هستند
امیرحسین مظاهری معتقد است که تغییر وضعیت کاری و زندگی شما از زمانی شروع میشود که الگوهای جدیدی پیدا کنید.
اثرگذارترین الگوهای ما افرادی هستند که کارنامه خوبی دارند و از نزدیک با آنها به گپ گفت می پردازیم
راستش وقتی به گذشته زندگیم نگاه می کنم دلیل اینکه مهندسی عمران خوندم ، اون دوسالی بود که توی دفتر فنی طرح کاد رفتم و توی ساختمون سازی بابا کار کردم ، دیدن یه مهندس ساختمان در ساختمان سازی که کمتر از همه کار می کرد و بیشتر پول می گرفت اول برام جذاب بود ، بعدکه به بهانه طرح کاد رفتم پیشش قبح بزرگ بودن و دست نیافتنی بودنش شکست و باور منهم می تونم بوجود اومد و شد
بعدها هم که با تجار بزرگ و سازندگان بزرگ از نزدیک نشست و برخواست پیدا کردم ، همین اتفاق افتاد ، باور می تونم در من بوجود اومد و مسیر زندگیم عوض شد.
حالا همین امکان رو برای شما فراهم کردم
تا هر هفته یک الگوی موفق رو از نزدیک ببیندی و رمز گشائی کنید ،
یه حس کوچولو، یه ایده ، یه یادآوری می تونه زندگیتون رو زیر رو کنه
این نشانه ها رو جدی بگیرید تا نتیجه بگیرید
این هفته شما رو با یک دیگه از سلاطین همراه می کنم ، دوشنبه بعد از ظهر ساعت ۱۶

سمینارهای برگزار شده از سمینار سلاطین کسب و کار