0
تومان
0
تومان

بیزینس کوچینگ

کوچینگ مدرن چیست؟
دانشنامه

کوچینگ مدرن چیست؟

کوچینگ مدرن باعث تغییر سبک زندگی فرد می‌شود بنابراین یک کوچ می‌تواند با آموزش هنر کوچ بر روی عملکرد کارکنان یک سازمان اثرگذار باشد. کوچ

بیشتر بخوانید