فن بیان

فن بیان ، راهی برای نفوذ در قلب‌ها

فن بیان ، اعجاز کلمات در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود، گوشه ای چنپره زده و ترجیح می داد بعد از این سکوت کند… نمی توانست افکارش را برای دیگران بیان کند. همه می گفتند صحبت...

ادامه مطلب
سخنرانی

سخنرانی آگاهانه ، ابزاری توانمند

سخنرانی مجری نامم را با صدای بلند خواند و مرا دعوت کرد. در یک لحظه صدای تشویق شرکت کنندگان سالن را روی سرش گذاشت. تنها چیزی که می شنیدم صدای تپش های قلبم بود. نفس هایم به شماره افتاده...

ادامه مطلب

مذاکره ، هنرِ تبدیلِ مشکلات به فرصت ها

استراتژی های مذاکره برای دست یافتن به معامله ای بهتر در این مقاله به تعریف مذاکره و شیوه هایی برای صورت دادن مذاکره ای موفق پرداخته می شود. امروزه مذاکره هنری فراموش شده است. در حالی که یکی از...

ادامه مطلب
هوش کلامی

هوش کلامی – ترفند های زیبا سخن گفتن

هوش کلامی و تاثیر آن روی مخاطب؛ به نظر شما تفاوت انسان و حیوان در چیست؟ ابزار شکار حیوان چنگ و دندان است، ابزار شکار انسان چیست؟ فکر می کنید چه چیزی باعث جاذبه و چه چیزی باعث دافعه...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس می‌باشد.