مرور رده

اخبار

اخبار روزانه اجلاس ۳۵۰۰ نفری ستارگان کسب و کار ایران

۹ خرداد ۱۳۹۶  ∇Δ با استقبال بی نظیر دانشجویان قدیمی ثروت آفرینان، ظرفیت بخش های B ،C و F  در مدت ۳ روز تکمیل شد.تا دیر نشده شما هم اقدام کنید! ۶ خرداد ۱۳۹۶ ∇Δ جلسه کمیته علمی با مدیریت آقای بهروز فروتن در نیاوران برگزار شد. ۳ خرداد ۱۳۹۶ ∇Δ امروز برای دومین بار اعضا کمیته…
ادامه مطلب ...