مرور رده

اخبار

سمینار سلاطین کسب و کار؛ مرجان هوشیار، 9 بهمن سمینار سلاطین کسب و کار؛ مرجان هوشیار، 9 بهمن96  برگزار شد  کیفیت ارزان نیست عادت به توجیه انسان را زمین می‌زند «متخصص» ، «مدیر» و «کارآفرین»  کیفیت ارزان نیست نهمین برنامه از سری برنامه‌های سلاطین کسب‌ و کار ، طبق روال هر دوشنبه (نهم…
ادامه مطلب ...