در سمینار شم اقتصادی چه چیزهایی می آموزیم؟ (قسمت اول)

یک زندگی سوپر عالی قیمتش چقدر است؟
به نظر شما بازنشستگی یعنی چه؟
ملاک صحیح سنجش ثروت چیست؟

The short URL of the present article is: http://pms.ir/KNDlu
به اشتراک گذاشتن با :
امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید