0
تومان
0
تومان

همایش رهبری در بحران

همایش رهبری در بحران

محل برگزاری:
مرکز همایش های صدا و سیما
تهران ۱۹ دی ماه _ دبی ۲۰ فوریه
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

همایش رهبری در بحران

چرا باید در همایش رهبری در بحران شرکت کنیم ؟!

با استفاده از کتاب پرفروش غلبه برورشکستگی(ایستاده در طوفان)

 
  • روشهای موثر شناسائی و پیشگیری بحران
  • ۵ اقدامی که از فروپاشی کسب و کار جلوگیری می کند؟
  • دره مرگ یا مدل غلبه بر بحران؟
  • ۴ اشتباه پرتکرار در کسب و کارهای ایرانی ؟
  • ۲ تصمیم در سرمایه گذاری که به شما یاد نمی دهند؟
  • طراحی “رود مپ اجایل/چابک” خروج از بحران
  • پرسشنامه نجات کسب و کار برای آنالیز و کشف نقاط آسیب پذیر کسب  وکار شما

لطفا پس از ثبت نام، نام و نام خانوادگی به همراه کد ملی خود را به شماره ۰۹۰۳۸۵۳۹۰۰۷ ارسال فرمایید.