نور افکن

با نورافکن، مسیر خود را روشن کنید.

تصور شما از آینده تان چیست؟
آینده تمام چیزی است که شما برای آن زحمت می‌کشید. شما در طول روز کار می‌کنید تا بتوانید در آینده خود و خانواده خود را تأمین کنید یا حتی در پایین‌ترین سطح شما درس می‌خوانید تا در آینده بتوانید به یک زندگی مناسب دست پیدا کنید. ولی این تمام‌کاری نیست که شما باید انجام دهید. اگر قرار است آینده را لمس کنید باید برنامه‌ای دقیق داشته باشید تا به آن دست پیدا کنید.
مطمئناً تا الآن به این مشکل برخورده‌اید که به چه‌کاری علاقه دارید و یا به سمت هر کاری می روید، به آن بی‌میل هستید و یا برعکس؛ به سمت هر کاری می‌روید به آن علاقه نشان می‌دهید، ولی بعد از مدتی به خاطر عدم توانایی بهترین بودن در آن کار انگیزه خود را از دست می‌دهید. فکر می‌کنید مشکل از کجاست و چه چیزی باید تغییر کند؟
حال انتخاب شما چیست؟ آیا به سمت موردی که به آن علاقه دارید ، می‌روید یا چیزی که حتی کوچک‌ترین موارد را در مورد آن نمی‌دانید و صرفاً به خاطر گفته دیگران یا از روی اجبار به سمت آن رفته‌اید؟ این مسئله که شما انتخاب درست بکنید، بسیار مهم است؛ زیرا اگر به کاری علاقه و انگیزه نشان ندهید، حتی ۱% هم ممکن نیست در آن کار موفق شوید.
این
تغییر مسیر زمانی کاربرد پیدا می‌کند که شما انتخاب درستی داشته‌اید و به کار یا رشته‌ای که انتخاب کردید، علاقه بسیار داشته‌اید؛ ولی عملکرد مناسبی در آن ندارید و مدام با خود فکر می‌کنید ایراد کار از کجاست؟ آیا مشکل از شما است و یا از کاری که می‌کنید؟ پس کوچینگ این مسئله را برای شما روشن می‌کند و سردرگمی شما را پایان می‌دهد.

تصویرسازی

مهمترین ویژگی ذهنی
بزرگترین کشف روانشناسی در قرن اخیر تصویرسازی ذهنی است که در رشته های روانشناسی بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا به عنوان یک کتاب درسی تدریس می شود. در تحقیقی بین گروهی از دونده هایی که یکجا نشسته اند و در ذهن خود فقط می دوند و گروهی دیگر که در واقعیت و بطور فیزیکی می دوند، انجام شده است. در آخر میزان ضربان قلب و نقاط فعال شده مغز هر دو گروه را اندازه گیری کردند. جالب اینجاست بدانید هر دو گروه به یک اندازه انگار مسابقه داده بودند.
همین تحقیق دیگه بین دو گروه تیرانداز انجام شده است که گروه اول جدا از تمرین های جسمانی که روزانه انجام می دادند، در ذهن خود هم شروع به تمرین تیراندازی کرده اند و به آنها گفته شد که فقط لحظه به هدف خوردن تیرها را با خوشحالی و شادی تصور کنید و گروه دیگر هم فقط شروع به تمرین فیزیکی کردند. بعد از مدتی عملکرد دو گروه را با هم مقایسه کردند و تحقیق نشان داد که گروهی که در ذهن خود هدف گیری را انجام می دادند، پیشرفت چشم گیری در هدف گیری کرده اند. این تحقیق ها نشان می دهد که ذهن بین تصویر سازی ذهنی و انجام کار فیزیکی واقعی تفاوتی قائل نمی شود.
بنابراین ما از این ویژگی ذهن استفاده می کنیم، برای رسیدن به خواسته هایمان در تمام جنبه های زندگی هر چیزی که در دنیای واقعیت یا مادی می بینیم مثل ساختمان، خیابان ،ماشین، صندلی ،میز، پول یا هر چیز مادی دیگر، ابتدا باید در ذهن ما شکل گرفته شده باشد و سپس در بیرون و در دنیای فیزیکی اتفاق بیافتد. حال تمام اتفاقات خوب و یا بد زندگی ما هم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در ذهن ما شکل گرفته است و بعد بیرون اتفاق افتاده است. هرچیزی که در ذهن به آن متمرکز باشیم دیر یا زود در بیرون از ذهن ما به خود شکل فیزیکی و واقعی می گیرد

تصور

تصویرسازی ذهنی
تصویرسازی ذهنی یک مهارت روانی است که با استفاده آگاهانه از قوه تخیل تصاویر ذهنی آشکاری در مغز ایجاد و بازسازی می کند. افراد می توانند تصویرهای ذهنی را در مورد موضوعات ساده ای همچون شکل ها خلق کنند یا تصاویر ذهنی را برای یادآوری رویدادهای پیچیده مربوط به زندگی خود ایجاد کنند.
تصویرسازی ذهنی ممکن است در هریک از ابعاد حسی ایجاد شود که نتیجه آن تجربه تصاویر شنیداری، بویایی، لامسه ای و دیداری است. همنچنین می توان در مورد موضوعات خیالی یا رویدادهایی که اتفاق نیفتاده اند تصاویر ذهنی خلق کرد. افراد به دلیل تفاوتهای فردی و عوامل فرهنگی از لحاظ توانایی های تشکیل تصاویر زنده و چگونگی درک و فهم تجارب و خاطرات متفاوت هستند، برخی می توانند تصاویر کامل مشخصی را تجسم کنند که شبیه به رویدادهای واقعی هستند. درحالی که دیگران فاقد چنین توانایی هستند.
برخی افراد نمی توانند به طور خودانگیخته به خاطرات گذشته خود برگردند یا خود را در آینده مجسم کنند، درحالی که بعضی دیگر می توانند. بعضی افراد تجارب خود را با کاربرد زبان عینی به شکل کلامی منتقل می سازند و برخی دیگر در توصیف های کلامی معمولاً بر تصورات، عواطف و هیجان ها و حافظه خود تاکید دارند. همچنین افرادی هستند که فقط از طریق حافظه به تصورات می پردازند، درحالی که دیگران به تصوراتی توجه دارند که در میدان دید خود تجربه می کنند و تصورات برای آنها جنبه نمادین و استعاره ای دارد.

تصورات ذهنی هدایت شده

تصورات ذهنی هدایت شده یک روش ذهنی است که بر پایه استفاده آگاهانه از قوه تخیل برای ایجاد تغییرات سریع در جسم و روح استوار است. از طریق این تکنیک می توان با ذهن ناخودآگاه، بطور موثر ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب از بدن خواست تا به یک روش سالم و مساعد عمل کند. برای اجرای این تکنیک شیوه های گوناگونی وجود دارد. به عنوان مثال در روش سیمونتن از تلقینات آگاهانه مثبت و مستقیم صورت جملات استفاده می شود:
پژوهش هایی که بخش اعظم آن در دانشگاه هاروارد به وسیله کوسیلن و همکارانش صورت گرفته نشان می دهد که وقتی اشخاص چیزی را تصور می کنند، بخش هایی از ذهنشان فعال می شود. برای مثال اگر دیدن چیزی را تصور کنند، کورتکس اکسی پیتال که اطلاعات دریافتی از طریق چشمها را پردازش می کند، فعال می شود و وقتی شنیدن چیزی را تصور می کنند، کورتکس تمپورال که پردازش کننده صداست فعال می شود.
به طور دقیق تر می توان گفت که ذهن ما دو بخش دارد. یکی هشیار و دیگری نیمه هشیار. ساختار نیمه هشیار ذهن به نوعی است که انگیزه های فکری تکرار شونده را به واقعیت فیزیکی تبدیل می کند. می توان آن را مانند خاک حاصلخیزی دانست که محصولی متناسب با بذر پاشیده شده؛ یعنی همان افکار و باورها را به عمل می آورد. این مسأله باعث می شود تا هر آنچه را تصور می کنیم، میل داریم، می خواهیم یا از آن می ترسیم بر ما تاثیر بگذارد و تصویری که از آینده می سازیم، جنبه واقعیت بگیرد.

434

هدف گذاری در کوچینگ

هدف گذاری در کوچینگ به معنای ترسیم و طراحی آینده است. انسان ها با مغز خود می توانند به سفر آینده بروند و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد تصویر سازی و پیش بینی داشته باشند. این یک قدرت منحصر به فرد انسان ها است. شما می توانید آینده را طراحی و ترسیم کنید. در حقیقت هدف گذاری در کوچینگ به این معنا است که انسان با خودش فکر کند و آینده را قبل از اتفاق افتادن در ذهن خود بسازد و این آینده را در دفتر هدف گذاری خود بنویسد.
وقتی هدف گذاری را  انجام دهید شما به مسیرهایی هدایت می شوید که به اهداف خود برسید. وقتی هدف مشخص شده باشد دلیلی برای ترس و نگرانی وجود ندارد و شما بر اساس طرحی که از آینده دارید حرکت می کنید. اگر شما آینده و هدف خود را طراحی نکنید، افراد دیگر و شرایط جامعه برای شما تعیین می کنند. کسانی که دچار نگرانی و ترس می شوند و در زندگی چیزهایی را به دست می آورند که نمی خواهند، اصلی ترین دلیل این است که خودشان انتخاب نکردند که چه چیزی می خواهند.

نورافکن را روشن کنید

یک کوچ حرفه ای، با ابزار نورافکن، که به استعاره، روشن ساز مسیر آینده مراجع است و با کمک تصویرسازی ذهنی و تعیین اهداف و مسیر آینده وی که توسط خود مراجع و با توجه به مهارت های بالقوه و بالفعل نهفته در وجود وی، انجام می گیرد، سعی در روشن کردن و واضح تر کردن مسیر آینده مراجع دارد. در این مسیر تمرین های متفاوتی نیز وجود دارد. تمرین هایی که بتواند به شما کمک کند تا آینده را ببینید در کوچینگ بسیار کارساز هستند.
به عنوان مثال ابزارهایی از جمله “صندلی ۹۰ سالگی” می تواند به شما و فرد دیدگاهی در مورد آینده دهد. این تمرین به این صورت است که خود را روی یک صندلی تصور کنید، در حالی که نود سال دارید. حال سعی کنید گذشته خود را تصور کنید و ببنید کجای آن را می خواهید تغییر دهید. این تمرین سبب می شود متوجه شوید کجای مسیر زندگی تان را باید بیشتر مورد توجه قرار دهید.

۴.۲/۵
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin