0
تومان
0
تومان

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ

افکار معمول و متداول شما مدام حس بی کفایتی را در شما دامن می زنند:
این کار خیلی سخت است، من از پس این کار بر نمی آیم، شکست می خورم، اصلا نمی توانم این مسئولیت ها را قبول کنم.

برخی از افکار شما نیز ترس از رهاشدگی را در شما پدید می آورند. این افکار معمولا احساس درماندگی و وحشت را به دنبال دارند. شما سخت به کمک و هم فکری دیگران نیاز دارید. اگر مجبور شوید کاری را به تنهایی انجام دهید، انگار فلج می شوید و ذهن شما هیچ راه حلی را پیش روی شما قرار نمی دهد. تنها راه حل ذهن شما این است که از دیگران کمک بگیرید.

دوست داریم به شما بگوییم که حس بی کفایتی بیشتر ساخته و پرداخته ذهن شماست، اما متاسفانه همیشه اینگونه نیست. از آنجا که افراد وابسته از پذیرش و انجام مسئولیت های دوران بزرگسالی شانه خالی کرده اند و افراد دیگری به جای آنها تصمیم گرفته اند، اغلب از مهارت ها و توانمندی های لازم برخوردار نیستند. چالش گریزی و تصمیم گریزی واقعا ضعف در مهارتها و قضاوت ها را به دنبال داشته است.
با این حال بعضی از افراد وابسته در میزان بی کفایتی شان اغراق می کنند و درباره ی خودشان بیش از حد شک و تردید دارند. اگر بتوانید روی پای خودتان بایستید، می توانید به مهارت های خود پرو بال بدهید و از پس کارها برآیید.

وابستگی مثل فرضیه ای است که آن را هیچ گاه آزمون نکرده اید و آن را دربست پذیرفته اید. باید دست به امتحان و فرضیه آزمایی بزنید تا ببینید که واقعا مهارت های لازم برای انجام کارهای روزمره را ندارید یا اینکه باورتان شده است که فاقد این مهارت ها هستید.

موفق و پایدار باشید.