0
تومان
0
تومان

آنلاین ببینید …

پس از دیدن ویدئو مربوط به سمینار هوش کلامی برگرفته از فیلم “هتل رواندا”، فیلم کامل را هم تماشا کنید.

با دیدن فیلم هتل رواندا شرایط مذاکره در بحران مرگبار را تجربه می کنیم و تکنیک هایی را می آموزیم که چگونه بتوانیم از شرایط سخت و بحرانی عبور کنیم و کلمات چقدر می توانند برای ما سرنوشت ساز باشند.
این فیلم به ما نشان می دهد وقتی در شرایط بحران یا دست خالی هستید و باید مذاکره کنید، چه عکس العملی بهتر است و چه ویژگی هایی داشته باشید. کاراکتر و شخصیت مذاکره کننده مقابل اتفاقات و مسائلی که در زمان مذاکره ممکن هست به وجود بیاد چه واکنشی را باید داشته باشد و چه کارهایی را باید انجام دهد که در تحلیل این فیلم خواهد آموخت.

فیلم هتل رواندا را ببینید و در صورت تمایل می‌توانید دوره‌ی هوش کلامی را خریده و دانلود نمایید.