0
تومان
0
تومان

گفتگوی اختصاصی با طراح و ایده پرداز سمینار شم اقتصادی

جناب اقای مهندس امیر حسین مظاهری سیف :
-ایده ی سمینار شم اقتصادی ایده ای بود که سالها پیش باعث ایجاد سرفصلی مهم از خدمات مجموعه ثروت آفرینان به جویندگان حقیقی ثروت شد. در این تجربه به گونه ای با ترفندهای ثروت آفرینان ایرانی آشنا می شوید که بتوانید شرایط ایده آل را با کشف فرمول یکتای جهش مالی خود , دست یافتنی کنید.

-خالق کتاب فاخر رقص عقاب ها در ادامه افزود: حضور در این سمینار را به همه ی کسانی پیشنهاد میکنم که خود را کوچک میپندارند و راه رسیدن به ثروت را سخت، دور و پرهزینه تلقی میکنند. مرور دفتر خاطرات شرکت کنندگان در سمینارهای شم اقتصادی در طی سالیان گذشته ، گواهی بر تربیت کارآفرینان و میلیارد های جوان ایران زمین دارد. این سمینار۲ روزه چکیده ۱۸سال کندوکاو زندگی برندگان و بازندگان است , تا شما مسیر گاه ۴۰ساله دیگران راظرف فقط چند سال طی کنید.

-کارآفرین برتر کشور در پایان نشست به این نکته اشاره کردند که : دراین سمینار از وجود بزرگانی نظیر آقای شهرام فخار خالق برند “پدر خوب “و آقای حمید سپید نام خالق برند “مستر تیستر ” استفاده خواهد شد و این بزرگواران در طول سمینار راه های رسیدن به ثروت را برای شرکت کنندگان تشریح خواهند کرد.و همچنین در این سمینار برای اولین بار کار آفرین برتر که “توانسته از آب کره بگیرد “را معرفی خواهد شد و ایشان راز موفقیت خویش را بیان خواهند نمود.آقای مهندس مظاهری در پایان گفتگو تاکید نمودند که بااستفاده از تجربه افراد موفق درکسب و کار وبا بهره گیری از درس های بزرگان اقتصادی ایران و شنیدن تجارب آنان در ۹۸ مین سمینار ” شم اقتصادی “می توانید از پیشروان دنیای عظیم ثروتمندان ایران باشید.و بااستفاده از تجارب بزرگ مردان طلایی اقتصاد ایران برند خود را به برند ی پرقدرت تبدیل و خود را در زمره افراد ثروتمند قرار بدهید.

به یاد داشته باشید فرصت های طلایی، خود را فقط برای جویندگانش نمایان میکند.