• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

۶۱۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان

برخی به اشتباه فکر می کنند شم اقتصادی فقط قوه تشخیص فرصتهای صحیح سرمایه گذاری است!
حال آنکه شم اقتصادی یک مدل فکری و رفتاری است که به ایجاد، حفظ و توسعه ثروت می انجامد.
صاحبان شم اقتصادی از هیچ پول را میسازند و آنرا به کار می گیرند تا باز پول تولید کند.
در حالیکه افراد عادی جامعه در اسارت باورهای اشتباه همه عمر برای پول کار می کنند. و منتظرند تا اتفاقی بیفتد تا حالشان خوب شود.
بررسی های متعدد نشان می دهد افراد دارای شم اقتصادی این الگوها را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از یک یا چند نفر از افراد اثرگذار زندگیشان آموخته اند. خانواده ، دوستان و خصوصا جامعه ، چه بسیارند پیشقراولان شم اقتصادی که در خانواده هائی عامی متولد اما به ممارست و تجربه اندوزی شامه اقتصادیشان را قدرتمند کرده اند.
جالب است بدانیم اکثر این افراد یک آرزوی مشترک دارند :
ای کاش کسی بود که این درس ها را زودتر به ما می داد ، تا سریع تر به نتیجه های بهتر می رسیدیم

آنچه به دست خواهید آورد


داشبورد مالی - نسل جدید بانک ها

چهار مدل تولید ثروت که به ما نیاموخته اند

چگونگی کشف و مقابله با اشتباهات ناشناخته اقتصادی

تفاوت های رفتار فقرآفرین و ثروت آفرین با بررسی زندگی های واقعی

فرآیند رشد و حفظ پول - مدل های خرج کردن - نقشه راه ثروت آفرینی

هشت استراتژی ثروت آفرین کاربردی ساختن ماتریس کسب درآمد

رونمائی ازمدالیته فرآیند جریان نقدینگی و جیب دوزیست

گواهینامه
مخاطبین سمینار

مدیران عامل سازمانها وشرکتها
مدیران میانی و اجرایی سازمان ها
کارآفرینان وصاحبان صنایع
پرسنل کلیدی سازمانها
افرادفعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد
افراد علاقمند به مباحث مالی و مدیریتی

۶۱۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان