فقط تا 23 مرداد ماه فرصت دارید تا جواب تمرین خود را ارسال کنید !

روزها
ساعت
مهلت ارسال جواب تمرین به پایان رسیده است.

جهت ارسال تمرین به پایین صفحه بروید ...

جلسات دوره پیش مقدماتی سرمایه گذاری به سبک یهودیان ثروتمند

مقدمه ی دوره :

قسمت اول

قسمت دوم 

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

تمرین

می توانید تمرین را روی کاغذ کشیده و عکس ان را ارسال کنید یا می توانید با استفاده از ویرایشگر موبایل یا کامپیوترتان جواب را رسم کرده و اسکرین شاتی از آن را ارسال کنید.

اوووپس! ما نمی توانیم فرم شما را پیدا کنیم.