پژوهش ملی اتاق بازرگانی

سلام؛

با توجه به لزوم شناخت نظر فعالان اقتصادی برای تکمیل طرح بزرگ جنگنده های اقتصادی ایران

از جنابعالی بعنوان یک فعال اقتصادی تقاضا داریم به این سوالات با دقت پاسخ داده و ما را در انجام این کار بزرگ کمک فرمائید و به رسم هدیه فایل آموزشی ارزشمندی برای شما ایمیل خواهد شد.