موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور برچسب

کشف استعداد نهفته

بزرگترین مانع هایی که هر کارآفرین با آن روبرو می شود، مانع های درونی هستند.شما می دانید که مستعد بهترین چیزها هستید. می دانید که در صورتی که در شرایط مناسب باشید می توانید به خوبی پیش روید. شما به خودتان و کاری که می توانید انجام دهید اعتماد دارید.
ادامه مطلب ...