موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور برچسب

کشف استعدادها

کشف استعدادها، بعد از این دو مرحله

اولین قدم این است که بتوانید مهارت های خود را بشناسید. با تهیه فهرست مهارت ها، شما می توانید به نقاطی که باید بیشتر مورد پرورش قرار گیرند دست یابید، با کمبودهای مهارتی خود آشنا شوید و مهارت هایی که در حال حاضر در سطحی مطلوب قرار دارند را نیز شناسایی کنید. اگر همین الان از شما بخواهند که فهرستی…
ادامه مطلب ...