موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور برچسب

مشاور

نه چیز که من از گفتگو با نه میلیونر آموختم  

صحبت کردن با تعدادی از موفق ترین افرادمنشا الهاماتی در زندگی من شد،که در هیچ جای دیگری قادر به جذب آنها نبودم.چه چیزی باعث ایجاد انگیزه در میلیونرها بود، چه چیزی به افراد موفق کمک کرده بود تا امروزشان را بسازند و میلیونر شوند.
ادامه مطلب ...