موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور برچسب

متفاوت بودن

رهبری و موفقیت به سبکِ «کارلو آنچلوتی»

محمد امیرپور: روزی که کارلتو به عنوان یک پسربچه ده ساله در مزرعه پدرش در شمال ایتالیا از گوسفندها مراقبت می کرد، هرگز فکر نمی کرد شغلش در آینده رهبری تیم های بزرگ دنیا باشد اما کارلتو دنیا را چرخید و چند ماه پیش تصمیم گرفت کتابی درباره شیوه های رهبری باشگاه هایی که آن جا حضور داشته، بنویسد؛ مردی که…
ادامه مطلب ...