موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور برچسب

فعالیت‌های ترویجی

۵ راهکار برای دوره های اُفت فروش

اگر کسب و کار کوچک شما حتی برای چند هفته نتواند درآمدی تولید کند، چه کار می‌کنید؟ پاسخ دادن به این سوال برای بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک سخت است به ویژه اگر در صنایعی کار کنند که فروش آنها در فصول مشخصی از سال دچار کاهش‌های شدید می‌شود. اگر کسب و کار کوچک شما حتی برای چند هفته نتواند…
ادامه مطلب ...