مرور برچسب

شرکت مهرکام پارس

مرتضی مرادی مطلق مرتضی مرادی مطلق مرتضی مرادی مطلق در خانواده ای کارگر دنیا آمد . پدرش در حرفه اش موفق بود . شغل پدرش ساخت و ساز بود و مهندسان جوانی از تجربیات ایشان استفاده می کردند . تخصص ایشان تعمیر ابنیه تاریخی بود . پدرش دوست داشت فرزندانش کارگران خوب و موفق باشند . این پدر معتقد بودند…
ادامه مطلب ...