موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور برچسب

تهیه کننده

مدل کسب وکار ،کروکی قبل از نقشه

مدل کسب و کار؛ کروکی قبل از نقشه (سلسه مقالات :معرفی بوم مدل کسب و کار – قسمت نخست) دکتر مهدی کنعانی (عضو هیات علمی موسسه ثروت آفرینان و مشاور و مدرس مدیریت) بنت الهدی امانزادی (کارشناس ارشد نانوفناوری از دانشگاه تهران) "هنری چسبرو" (استاد برجسته دانشگاه برکلی و خالق کتابهای نوآوری باز) می…
ادامه مطلب ...