مرور برچسب

برایان تریسی

سمینار سلاطین کسب و کار سلطان حسین فتاحی «امرسان» از ایده تا برند ...در سمینار سلاطین کسب و کار سلطان حسین فتاحی تحلیل و بررسی زندگی حرفه‌ای سلطان ‌حسین فتاحی یازدهمین دوره از سلسله برنامه ‌های سلاطین کسب و کار به روال هر دوشنبه (بیست و سوم بهمن‌ ماه) در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. سلطان‌ حسین  …
ادامه مطلب ...

هایلایت ( ۲۲ )

در گذشته رهبر سازمانی یک رئیس بود. امروزه رهبران باید شریک کارکنان خود باشند. آنها دیگر نمی توانند با تکیه بر…

هایلایت ( ۱۸ )

اگر افراد مناسب را انتخاب کنید و به آنها فرصت دهید که بالهای خود را بگسترانند، تقریباً دیگر نیازی نیست که آنان…

هایلایت ( ۱۶ )

ش بزرگترین ریسک, ریسک نکردن است. در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است, بهترین و تنها استراتژی برای شکست ریسک…

هایلایت ( ۱۴ )

مدیر خوب، یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند. ولی مدیر بد، یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به…

هایلایت ( ۱۲ )

بزرگترین ریسک, ریسک نکردن است. در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است, بهترین و تنها استراتژی برای شکست ریسک…

هایلات ( ۱۱ )

تنها جایی که موفقیت(Success) قبل از سخت کار کردن (Hardwork) میآید در دیکشنری زبان انگلیسی است.(وینس لومباردی)…