اصول مذاکره

هنر گمشده گوش دادن

چگونه یادگیری مهارت هنر گمشده گوش دادن به بهبود روابط افراد کمک می‌کند؟ مایکل پی نیکولز (روانکاو و درمانگر خانواده)، در این کتاب، خواننده را به یادگیری مهارت هنر گمشده گوش دادن ... مطالعه کنید