مرور برچسب

آّبگرمکن

سمینار سلاطین کسب و کار سلطان حسین فتاحی «امرسان» از ایده تا برند ...در سمینار سلاطین کسب و کار سلطان حسین فتاحی تحلیل و بررسی زندگی حرفه‌ای سلطان ‌حسین فتاحی یازدهمین دوره از سلسله برنامه ‌های سلاطین کسب و کار به روال هر دوشنبه (بیست و سوم بهمن‌ ماه) در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. سلطان‌ حسین  …
ادامه مطلب ...