سخنوری و فن بیان

سخنوری و فن بیان
 ________

ابزار مهم‌تر کارآفرین و هر فرد خوساخته‌ای کلامی با پشتوانه محکم اعتماد به نفس است، این مهارت‌ها اکتسابی هستند و با تمرین افزایش می‌یابند.

دستاوردها:
  • چگونه یک سخنرانی جذاب و اثرگذار را طراحی، تمرین و اجرا کنیم؟
  • اعتماد به نفس چگونه ایجاد و افزایش می‌یابد تا بتوانیم در مقابل افراد مهم، محکم سخن بگوییم؟
  • چگونه صدا و جملاتی اثرگدارتر بسازیم و در شرایط سخت، عالی ارائه کنیم؟