سمینار شـــــم اقـتـصادی ۱۷ و ۱۸ دی ماه

با شرکت در سمینار شم اقتصادی ایجاد،حفظ و توسعه پول را یاد بگیرید.

پخش ویدیو

برای دریافت مشاوره رایگان و دفترچه تمرین شم اقتصادی،
اطلاعات خود را ثبت کنید.

شم اقتصادی خود را تقویت کنید

دوره ۱۲ جلسه ای آموزش مبانی شم اقتصادی ( بررسی اندیشه های ژنرال برگمن، استاد رابرت کیوساکی) را در ایمیل خود دریافت کنید.