بلوک اصول و فنون مذاکره
در بلوک یادگیری اصول مذاکره:
کلید قدرتمندی در مذاکره
توانایی برقراری ارتباط مؤثر، کلید قدرتمندی در مذاکره

مهمترین و اساسی ترین مهارتی که پایه موفقیت در تمامی مذاکرات است و فقط با تمرین و ممارست…

زمان مطالعه: ۷ دقیقه
قضاوت بر اساس تصویر ذهنی
قضاوت ها بر اساس تصویر ذهنی اتفاق می افتد

توجه به این نکته که بازخور تمامی رفتارها و گفتارهای ما در زمان مذاکره، به تصویر ایجاد شده در ذهن مخاطب…

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
چگونه تصمیم گیری مخاطب را کنترل کنیم؟
چگونه تصمیم گیری مخاطب را کنترل کنیم؟

یکی از اتفاقاتی که در زمان مذاکره رخ می دهد، ایجاد اثر ناخواسته ای است که ما بر ذهن مخاطب داریم…

زمان مطالعه: ۶ دقیقه
واژگان قدرتمند در مذاکره
واژه های قدرتمند در اثرگذاری کلام

اکثر ما انسان ها، به جای خوب حرف زدن، به افزایش دایره لغات و بکاربردن کلمات زیبا می پردازیم…

زمان مطالعه: ۹ دقیقه
چرا کسی به حرف من گوش نمیده
چرا کسی به حرف من گوش نمی دهد؟

یکی از ریشه ای ترین مسائل و مشکلاتی که ما در برقراری ارتباط داریم، تعریف اشتباه ما از ارتباط است که هرگز…

زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
تعریف یک ارتباط مؤثر از دیدگاه علمی
تعریف یک ارتباط مؤثر از دیدگاه علمی

ارتباط، روند داد و ستد پیام هایی است که ما در طول روز با دیگران داریم. در خلال این روند، یک تناسب بین…

زمان مطالعه: ۷ دقیقه
عناصر یک ارتباط مؤثر چیست؟

یکی از نظریات مطرح در حوزه ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن، از زبان پرفسور محرابیان در خصوص عناصر ارتباط مؤثر…

زمان مطالعه: ۸ دقیقه
سه گام مهم و اساسی قبل از شروع مذاکره

یکی از ابزارهایی که برای آمادگی در مذاکره به آنها نیاز داریم، گام های قبل از مذاکره است که باید برداشته شوند…

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
مدالیته یا اجزای تشکیل دهنده یک ارتباط مؤثر

اجزای یک ارتباط مؤثر از شش بخش اساسی تشکیل شده است که در این بخش به سه جزء آن می پردازیم. اولین جزء…

زمان مطالعه: ۹ دقیقه