WhatsApp Image 2020-12-28 at 17.48.14

پنجره جو هری (Johari Window)

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟
زمانی که دیگران را بشناسیم و از ویژگی‌هایشان آگاه شویم، می‌توانیم به آن‌ها اعتماد کنیم. هرچه ادراک بهتری از دیگران داشته باشید و با آن‌ها ارتباط بیشتری برقرار کنید، رابطه صمیمانه و اعتماد بیشتری بین شما شکل می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که به خلق اعتماد کمک می‌کند، «پنجره جوهری» است. به کمک این مدل، می‌توانید با افشای اطلاعاتی درباره خودتان و ایجاد یک ارتباط اثربخش، اعتماد دیگران را جلب کنید و با استفاده از بازخوردهایی که از دیگران می‌گیرید، ویژگی‌هایتان را بهتر بشناسید و خودآگاهیتان را افزایش دهید.

چه عواملی به شکل گیری یک ارتباط اثربخش کمک می کند؟
این سوالی است که جوزف و هری در مدل معروفشان آن را پاسخ دادند. دو دانشمند به نام های جوزف لافت و هری اینگهام با این سوال که چرا برخی افراد توانایی برقراری ارتباطشان بالا و برخی دیگر فاقد این توانایی هستند تحقیقی را آغاز کردند و پس از یافتن پاسخ این سوال، مدل مناسبی را برای برقراری ارتباط ارائه کرده و با اقتباس و ترکیب حروف اول نام خود، تحت عنوان پنجره جو-هری معرفی نمودند. در این تحقیق دو وضعیت مدیر و کارمند را در نظر گرفتند. از نظر هر فردی اعم از مدیر یا غیرمدیر طیف رفتاری او برای خود از وضعیت کاملاً شناخته تا کاملاً ناشناخته قرار دارد. الگوی رفتاری این فرد (در اینجا مدیر) برای دیگری (که در اینجا کارمندش فرض می شود) در طیف کاملاً شناخته تا ناشناخته قرار می گیرد. یعنی برخی رفتارهای مدیر برای خودش شناخته و برخی ناشناخته و برخی ویژگیهای همین مدیر برای کارمندش شناخته و برخی دیگر ناشناخته است. با ترکیب این دو مقوله، چهار ناحیه برای هر فرد شناسایی نمودند.

افشا

خانه های پنجره جوهری

الف) منطقه عمومی (خود آشکار): نشان‌دهنده جنبه‌هایی از شخصیت فرد است که توسط او و دیگران معلوم است.
ب) منطقه کور (خود کور): نشان‌دهنده جنبه‌هایی از شخصیت فرد است که برای دیگران شناخته شده است ولی برای خود فرد ناشناخته است.
ج) منطقه پنهان (خود خصوصی): نشان‌دهنده جنبه‌هایی از شخصیت فرد است که برای خود فرد شناخته شده است ولی برای دیگران ناشناخته است.
د) منطقه تاریک (خود ناشناخته): نشان‌دهنده جنبه‌هایی از شخصیت فرد است که نه برای خود فرد شناخته شده است و نه برای دیگران.

johari

مطابق مدل پنجره جوهری، هر اندازه ناحیه عمومی افراد گسترده تر شود، توان برقراری ارتباطی آنها بیشتر، انعطاف پذیری در سبک رهبری آنها گسترده تر و حالات من آنها وسیع تر می شود زیرا در این ناحیه طرفین از همدیگر شناخت دارند و امکان بروز تضاد ضعیف است. پس افراد برای افزایش توان ارتباطی خود باید ناحیه عمومی را گسترش دهند.

راهکارهای گسترش ناحیه عمومی

الف) افشا (خود گشودگی): یعنی این که فرد پیرامون خودش اطلاعات منتشر کند. لازم به ذکر است که افشا باید به موقع و طرفینی باشد؛ یعنی اگر در فرآیند ارتباطات فقط یک طرف اقدام به خودگشودگی نماید و دیگری آن را انجام ندهد، ارتباط برقرار نمی شود. افشا باعث پیشروی ناحیه عمومی در خصوصی می شود و ناحیه خصوصی را کوچک می کند.
ب) بازخور: باعث گسترش ناحیه عمومی در ناحیه کور می شود.

FB

پنجره جوهری چه تاثیری در روابط سازمانی می‌گذارد؟

پنجره جوهری، به ایجاد اعتماد بین افراد مختلف یک گروه و سازمان کمک می‌کند و درنتیجه، بر ایجاد یک تیم مفید و کارآمد اثر می‌گذارد. کار کردن در تیمی که همه کارکنان با یکدیگر صادق هستند و به هم اعتماد دارند، برای همه افراد لذت بخش است. کار کردن در چنین تیمی، دستیابی به سطح بالایی از موفقیت و کارایی در انجام وظایف و اهداف را به دنبال دارد.

اگر بین اعضای یک تیم اعتماد نباشد، آن تیم با شکست مواجه می‌شود. بنابراین، اعتماد بخش ضروری در شکل‌گیری یک تیم موفق است؛ که یکی از راه‌های رسیدن به آن استفاده از مدل پنجره جوهری است. به کمک این مدل، می‌توانید رابطه صمیمانه و اعتماد بیشتری با دیگر اعضای سازمان برقرار کنید، مشکلات را حل کرده و به عنوان یک تیم، به طور موثر در کنار یکدیگر کار کنید.

پنجره جوهری چه مزایایی دارد؟

از جمله مزایای پنجره جوهری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کمک به درک و فهم ویژگی‌های خود
  • بهبود شخصیت
  • ارتقا مهارت‌های ارتباطی
  • توسعه روابط میان فردی
  • توسعه روابط بین گروهی
  • ایجاد اعتماد
  • بهبود کار تیمی
  • کاهش استرس
  • افزایش خودآگاهی
  • ایجاد روابط قوی‌تر

تمرین تکنیک جوهری

تمرین مربوط به این تکنیک به این صورت است که ۵۶ صفت در اختیار فرد قرار می گیرد و آنهایی را که در خود می شناسد انتخاب می کند، سپس همین صفات به دیگران داده می شود و دیگران باید صفاتی که در آن فرد می بینند انتخاب بکنند. این صفات عبارتند از:

تواناباهوشدوستانهنابغهبالغمغرورقاطعمضطرب
پذیراپیچیدهبرون گراباهوشمتواضعساکتباوجدانهم درد
گستاخ/بی پروااعتماد به نفسبخشندهدرون گراعصبیواکنش گرمعقولقابل اعتماد
شجاعوابستهخوشحالمهربانمشاهده گرخونسردحساسخونگرم
آرامموقرحامیدانامرتبمذهبیخجالتیخردمند
ملاحظه کارهمدلواقع گرامنطقیصبورمسئولیت پذیراحمقبذله گو
شادابپرانرژیمستقلعاشق پیشهقدرتمندجستجوگرتکانشیسازگار

صفاتی که هم فرد انتخاب کرده است و هم دیگران در خانه گشوده (عمومی) قرار می گیرد. مواردی که فرد انتخاب کرده ولی دیگران انتخاب نکردند به خانه پنهان می رود. صفاتی که فرد انتخاب نکرده ولی دیگران انتخاب کرده اند به خانه کور می رود. مواردی که هیچ کدام انتخاب نکردند به خانه مجهول یا نشناخته می رود. در نهایت ممکن است سایز خانه ها بر اساس تعداد صفات تغییر یابد.

میکرولرنینگ

اعتماداعتمادسازیپنجره جوهریخودشناسیشخصیت شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *