دوره آموزشی مبانی کوچ مدرن با رویکرد کشف قابلیتهای فردی

تجربه لذت بخش رشد، زمانی اتفاق می افتد که بتوانیم نقاط قوت خود را به مزیت برای مشتری تبدیل کنیم، اما متاسفانه به ما یاد داده اند که نقاط ضعف خود را به قوت تبدیل کنیم
این یعنی رشد و پیشرفت با فرسایش
اگر دنبال این مهم هستید که افراد موفق ایران و جهان چگونه به سادگی به موفقیت رسیده اند
این دوره برای شما طراحی شده است؛ پس شروع کنید…
ضمنا شما این امکان را دارید که تست تشخیص قابلیت های فردی به ارزش ۷۰ دلار را اینجا رایگان بزنید

این یک مسیر یادگیری است که در کلاس جهانی به شما کمک می کند تا روشهای یکپارچگی و جهش رشد را در دنیای جدید بیابید، بسازید، بکاربگیرید و لذت ببرید
پس اگر آماده اید آینده خود را کنترل کنید. الان شروع کنید

می خواهم مشاورین با من تماس بگیرند…

تا روز چهارشنبه می توانید تست کشف قابلیتهای فردی رو رایگان استفاده کنید