دسته بندی: شم اقتصادی

استقلال مالی را جدي بگيريد
شم اقتصادی

تا وقتی به استقلال مالی نرسیده اید در تصمیم گیری هایتان آزاد نخواهید بود.

همه می‌دانیم که باید بیشتر پس‌انداز کرده و سرمایه‌گذاری کنیم. پس چرا این کار را انجام نمی‌دهیم؟ پیچیدگی دشمنِ اجرا است.چون نمی‌دانیم چه باید بکنیم تنها به همان چیزی که برایمان انتخاب شده است می‌چسبیم.

آیا شم اقتصادی خوبی دارید؟
شم اقتصادی

آیا شم اقتصادی خوبی دارید؟

امروز می ‌خواهیم در مورد تست شم اقتصادی صحبت کنیم و هدف ‌مان از پرداختن به این موضوع این است که بتوانیم به کسانی که