دسته بندی: بیزینس پروتکل

بیزینس پروتکل

هدف‌گذاری اصولی را بیاموزیم!

فقط یک هدف را انتخاب کن! نداشتن هدف و هدف اشتباه داشتن، هر دو به یک نتیجه منتهی می­شوند. هیچ! امّا اینکه چگونه یک هدف

بیزینس پروتکل

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)

مسئولیت اجتماعی شرکتی چیست؟ مسئولیت اجتماعی زمانی که در حوزه شرکت‌ها تعریف شود، (CSR) نامیده می­‌شود. که مخفف (corporate social responsibility) یعنی تعهدات و وظایفی