دسته بندی: اصول مذاکره

اصول مذاکره

پل طلایی مذاکره

امروز تصمیم داریم در مورد قانون پل طلایی در مذاکره، صحبت کنیم و جوانب آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و از آن

تاکتیک های مذاکره چرا تا این اندازه مهم هستند
اصول مذاکره

تاکتیک های مذاکره چیست؟

تاکتیک های مذاکره فرقی نداره کسب و کار ما چه کمیتی داشته باشه مهم اینه که به موفقیت برسه. موفقیت را باید لمس کرده باشی

اصول مذاکره

پنجره جوهری

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ زمانی که دیگران را بشناسیم و …

مذاکره
اصول مذاکره

در مذاکره از اختلاف‌ها صرف نظر کنید

برطرف کردن اختلاف‌ها به احتمال زیاد عمومی‌ترین روش بستن قرارداد است. مذاکره‌کننده‌ای که از این روش استفاده می‌کند اغلب آنچه در مذاکره روی داده است