مرور رده

مهمان

مهمان برنامه های سمینار های موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان .در این دسته بندی می توانید مهمان هایی که در ثروت آفرینان دعوت می شوند را در مورد زندگی نامه شان بدانید.

مرتضی مرادی مطلق مرتضی مرادی مطلق مرتضی مرادی مطلق در خانواده ای کارگر دنیا آمد . پدرش در حرفه اش موفق بود . شغل پدرش ساخت و ساز بود و مهندسان جوانی از تجربیات ایشان استفاده می کردند . تخصص ایشان تعمیر ابنیه تاریخی بود . پدرش دوست داشت فرزندانش کارگران خوب و موفق باشند . این پدر معتقد بودند…
ادامه مطلب ...