مرور رده

مهمان

مهمان برنامه های سمینار های موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان .در این دسته بندی می توانید مهمان هایی که در ثروت آفرینان دعوت می شوند را در مورد زندگی نامه شان بدانید.

مهندس سلطان حسین فتاحی ، بنیانگذار کارخانه امرسان مهندس سلطان حسین فتاحی ، بنیانگذار کارخانه امرسان تولد سلطان حسین فتاحی در سال 1336 در شهرستان میانه متولد شد . او فرزند دوم خانواده است . بعد از فوت پدرش عموی او سرپرستی آنها را به عهده داشت. در 12 سالگی در هنرستان کارخانه آزمایش مشغول به…
ادامه مطلب ...