موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
مرور رده

دانلود رايگان

داستان پی سی مصطفی؛ تبدیل ۴۰۰ دلار به ۲۰ میلیون دلار

شاید برای تان جالب باشد داستان مردی ۴۲ ساله در یک روستای دور افتاده از هند را بدانید؛ فردی که پدرش کارگر بود و مادرش چیزی از مدرسه نمی دانست. سید محمد میرزامحمدزاده : شاید برای تان جالب باشد داستان مردی ۴۲ ساله در یک روستای دور افتاده از هند را بدانید؛ فردی که پدرش کارگر بود و مادرش چیزی از…
ادامه مطلب ...

معجزه ی مهارت های نرم

مهارت های نرم را میتوان به مجموعه ای از مهارت های فرد برای مواجه شدن با شرایط و چالش های بیرونی تفسیر کرد، یعنی…