مرور رده

مقالات

اگر شما متعهد به شادی و موفقیت هستید، در برنامه معمولی روزانه خود این کارها را انجام دهید. ما انسان هایی عادتی هستیم. هرفکری که می کنیم، هر چه می گوییم و هر کاری که انجام می دهیم حاصل عادت های عمیقی است که طی سالیان سال با تکرار آن عادت ها در ذهن ما شکل گرفته است. این عادت ها که بسیار به یکدیگر…
ادامه مطلب ...