استراتژی پیشرو

تفکر هوشمندانه

تفکر هوشمندانه

قبلا توضیح دادیم که برای برنامه ریزی باید تفکر هوشمندانه و مکتوب داشت. هوش چیست؟ هوش (intelligence) قدرت ذهن برای ... ادامه مطلب
مدیریت انگیزه

مدیریت انگیزه

مدیریت انگیزه ابزاریست که به آن نیاز دارید. حتما شما هم در شرایطی قرار گرفته اید که انگیزه ای برای ... ادامه مطلب