بیزینس پروتکل

بیزینس پروتکل
 ________

مطالب این دوره تفاوت کسب و کارهای بزرگ و کسب و کارهایی است که هیچوقتبزرگ نمی‌شوند؛ زیرا بخش اعظمی از زحمات صاحبان کسب و کار و کارآفرینان بخاطر نبودن قوانین و فرآیندهای داخلی از بین می‌رود.

دستاوردها:
  • چگونه یک سیستم اتوماتیک برای کسب و کارمان ایجاد کنیم؟
  • قوانین و ساختار در کسب و کارهای حرفه‌ای را چگونه می‌توانم در کسب و کارم ایجاد کنم و آن را رشد دهم؟
  • پروتکل‌های کسب و کار چگونه ساده سازب، پیاده سازی و بهبود مستمر می‌یابند؟
[dt_sc_empty_space margin_lg=”82″ margin_md=”82″ margin_sm=”82″ margin_xs=”82″ el_id=”1528802126782-ba9cc5a4-6738″]

ثبت نام در دوره‌ها

[dt_sc_empty_space margin_lg=”17″ margin_md=”17″ margin_sm=”17″ margin_xs=”17″ el_id=”1528802127029-9384692e-0e52″][dtlms_course_categories type=”type5″ columns=”3″ include=”استراتژی پیشرو”][dt_sc_empty_space margin_lg=”80″ margin_md=”80″ margin_sm=”80″ margin_xs=”80″ el_id=”1528802127264-94493132-bfaf”]