بیزینس پروتکل

مطالب این دوره تفاوت کسب و کارهای بزرگ و کسب و کارهایی است که هیچوقتبزرگ نمی‌شوند؛ زیرا بخش اعظمی از زحمات صاحبان کسب و کار و کارآفرینان بخاطر نبودن قوانین و فرآیندهای داخلی از بین می‌رود.

دستاوردها:
  • چگونه یک سیستم اتوماتیک برای کسب و کارمان ایجاد کنیم؟
  • قوانین و ساختار در کسب و کارهای حرفه‌ای را چگونه می‌توانم در کسب و کارم ایجاد کنم و آن را رشد دهم؟
  • پروتکل‌های کسب و کار چگونه ساده سازب، پیاده سازی و بهبود مستمر می‌یابند؟
۱۹۹۰۰۰۰ تومان

حضوری

۲۰ ساعت آموزش حضوری

۲ هفته پشتیبانی

مشاوره رایگان

رفع اشکال حضوری

ویژه دانشجویان mba+