موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس
صحبت های دکتر پرتوی زاده در خصوص تکنیک های حرفه ای مذاکره صحبت های دکتر پرتوی زاده در خصوص تکنیک های حرفه ای مذاکره مشاور وزیر ارشاد و معاون جشنواره های قرآنی وزارت ارشاد مشاور حقوقی و وکیل پایه دادگستری – مدرس فن بیان و اعراب خوانی دانشکده صدا و سیما – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات…
ادامه مطلب ...