موفقیت دور نیست به نظر شما چرا مردم موفق می شوند؟ آیا آنها باهوش تر هستند؟ خوش شانس بودن دلیل موفقیت دیگران است؟ «ریچارد سنت جان» هیچ یک از این دو عامل را دلیل موفقیت نمی داند. در حقیقت این سخنران بزرگ، موفقیت را در زمان انجام کاری که به آن عشق می ورزید، به دست آورده است. موفقیت…
ادامه مطلب ...