کارآفرین قرن بیست و یک کارآفرین یعنی چه کسی؟ واژه کارآفرین اولین بار از زبان ریچارد کانتیلون شنیده شده است. در اصل ابداع این کلمه با کانتیلون بوده است. او کارآفرین را شخصی می داند که با خطرپذیری بالا یک کالا را با قیمت معلوم می خرد اما با قیمت کاملا نامعلوم به فروش می رساند. بررسی و…
ادامه مطلب ...