عضویت در ثروت آفرینان

سلاطین کسب و کار

قهرمان مذاکره شوید
کلامی نافذتر، قدرت متقاعد سازی بیشتر، متد دانشگاه هاروارد با روش اثر گذار مهندس مظاهری
با این ۴ کارگاه

سمینارهای اصلی

موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان به عنوان یکی از مراکز تخصصی آموزش های مرتبط با علم مدیریت در حوزه تخصصی کسب و کار فعالیت می کند. موسس و بنیانگذار این موسسه ۲۲ سال پیش فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. ایده راه ‌اندازی این موسسه در سال ۱۳۷۵ شکل گرفته است.

ثروت آفرینان تخصصی ‌ترین مرکز پرورش مدیران و کارآفرینان ایرانی است که می خواهند با مدل ها و سبک های موفق و ناموفق ایرانی به توسعه خود و کسب و کارشان بپردازند.

مقالات اخیر

برخی از کسب و کارهای همراه ما